دسته بندی

Share

» :: مقامات موسیقی سنتی ایران
آشنایی با مقامات موسیقی ایران

آشنایی و تشریح : دستگاه ها - گوشه ها - و کلیه مطالب و ویژگی های اجزا و خود مقامات موسیقی سنتی ایران


تئوری موسیقی سنتی ایرانی

خرید و دانلود محصول

1396/08/07
تئوری موسیقی , کتاب تئوری موسیقی سنتی , دانلود کتاب تخصصی موسیقی
61 صفحه : آشنایی گوشه ها - دستگاه ها - مقام ها و .... |