دسته بندی

Share

» :: مجموعه جامع آکورد های پیانو (با تصاویر نمایش انگشت گذاری)
بانک آکورد ویژه ساز پیانو - با فایل های راهنمای تصویری انگشت گذاری- بیش از 100 آکورد مختلف در قالب 15 گام تفکیک شده - تالیف و ترجمه : Learn-Musi.c.ir خرید و دانلود محصول

1395/12/16
آکورد پیانو , بانک آکورد
تعداد صفحات : : 15 | تعداد بانک آکورد : بیش از 100 عدد آکورد مختلف |