دسته بندی

Share

» :: مجله موسیقی قرن21 ((ویژه نامه فریدون فروغی))
ماهنامه (( موسیقی قرن 21 )) از نشریات حرفه ای در زمینه هنر موسیقی است و در هر شماره اختصاصاً به بررسی ابعاد گوناگون زندگی یکی از اهالی نامدار  و چهره های برجسته ی موسیقی ایران زمین می پردازد و ثمره زندگی او را از لحاظ : مجموعه آثار  - ترانه های ماندگار - افتخارات - عقاید - تفکر و .... مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و علاوه بر تحلیل چهره هنری هنرمند مورد نظر (فریدون فروغی) به توصیف افکار ، شخصیت و نوع نگاهایدئواوژیک نیز می پردازد و موجب شکل گیری و ایجاد شناختی متفاوت و جدید از هنر مند مورد بررسی (( فریدون فروغی ))برای مخاطب میگردد.
(این هزینه بابت تهیه - اسکن -  ویرایش و تولید نسخه الکترونیکی اخذ میگردد)
خرید و دانلود محصول

1396/11/08
فریدون فروغی , موسیقی قرن 21 , ویژه فریدون فروغی , موسیقی و هنر , تحلیل آثار فریدون فروغی , بررسی تفکر ، منش و شخصیت بر اساس مستندات و دست نوشته های فریدوم فروغی
نوع فایل : : مجله - ماهنامه | تعداد صفحات : : 29 |